Record details

Title
    Svrchnokřídová sedimentace a tafocenózy na proterozoických elevacích okolí Brandýsa nad Labem, s hlavním důrazem na lokalitu Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
Author
    Hradecká, L.
    Nekovařík, Č.
    Záruba, B.
    Žítt, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi
Vol./nr.
    Roč. 13, -
Pages
    s. 189-206
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Late Cretaceous sedimentation and taphocoenoses on Proterozoic elevations near Brandýs nad Labem, with main emphasis on the Kuchyňka near Brázdim locality (Bohemian Cretaceous Basin)
    Rozsah: 18 s.
Keyword
    Brandýsa
    Brázdimi
    česká
    Důrazem
    Elevacích
    Hlavním
    Křídová
    Kuchyňka
    Labem
    Lokalitu
    Okolí
    Pánev
    Proterozoických
    Sedimentace
    Svrchnokřídová
    Tafocenózy
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012