Record details

Title
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunnských vápencích Pavlovských vrchů
Other titles
    Upper Cretacous fill of the clastic dykes in the Ernstbrunn Limestone of Pavlov Hills
Author
    Bubík, Miroslav
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Outer Western Carpathians, Ždánice-Subsilesian Unit, Pavlov Hills, clastic dykes, biostratigraphy, tectonics
Keyword
    Ernstbrunnských
    Klastických
    Pavlovských
    Svrchnokřídová
    Vápencích
    Vrchů
    Výplň
    žil
Abstract (in czech)
   V lomu na Mariánském kopci v Mikulově byly pozorovány klastické žíly vyplněné vápencovými brekciemi s jílovito-mikritickou základní hmotou a jílovitými glaukonitovými písky a prachy. Tyto žíly jsou vázány na horizontální a násunové zlomy. Korodované nanofosíli a foraminifery dokládají střední až svrchní turon. Litologie výplní ukazuje na vztah ke klementskému souvrství. Prachovité slíny v zlomově omezené depresi na ernstbrunnských vápencích v sv. stěně lomu obsahovaly výhradně svrchnojurskou foraminiferovou faunu.
Abstract (in english)
   Upper Cretacous fill of the clastic dykes in the Ernstbrunn Limestone of Pavlov Hills
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014