Record details

Title
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
Other titles
    Upper Cretaceous nearshore facies sediments transgressing over metamorphic rocks from the Kutná Hora medieval silver mine
Author
    Vodrážka, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2006
Thesaurus term
    nearshore facies, lithology, Cretaceous sediments, Bohemian Cretaceous Basin
Keyword
    Dolu
    Hoře
    Krystalinikum
    Kutné
    Kutnohorské
    Sedimenty
    Středověkého
    Svrchnokřídové
    Transgredující
Abstract (in czech)
   Poprvé byly popsány svrchnokřídové sedimenty ze středověkého dolu na stříbro v Kutné Hoře. Zvláštní typ bazálního konglomerátu a bioklastických vápenců obsahuje abradované zbytky fosilií s převažujícími rudisty, ostny ježovek a vápnité spongie.
Abstract (in english)
   Upper Cretaceous nearshore facies sediments transgressing over metamorphic rocks from the Kutná Hora medieval silver mine
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014