Record details

Title
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev)
Other titles
    Upper Cretaceous sediments from Semice and Přerov hills near Lysá nad Labem (Bohemian Cretaceous Basin)
Author
    Čáp, Pavel
    Vodrážka, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2006
Thesaurus term
    geological mapping, lithology, Cretaceous sediments, Bohemian Cretaceous Basin
Keyword
    česká
    Hůře
    Křídová
    Labem
    Lysé
    Pánev
    Přerovské
    Semické
    Svrchnokřídové
    Výchozy
Abstract (in czech)
   Byly detailně studovány výchozy svrchnokřídových hornin na Semické a Přerovské hůře. Hlavními litotypy jsou zde slínovce, písčité vápnité prachovce a prachovité pískovce. Slínovce v nejnižší části profilu náleží bělohorskému souvrství, prachovce a pískovce ve vyšší části profilu potom jizerskému souvrství a reprezentují tak nahoru hrubnoucí sekvenci. Biostratigraficky důležití inoceramové a amoniti sbíraní v jizerském souvrství dokumentují střední turon.
Abstract (in english)
   Upper Cretaceous sediments from Semice and Přerov hills near Lysá nad Labem (Bohemian Cretaceous Basin)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014