Record details

Title
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
Other titles
    Upper Paleozoic lamprophyres of the Moravo-Silesian Region
Author
    Krmíček, Lukáš
    Přichystal, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 2. sjezdu ČGS
Pages
    1
Notes
    Akce: 2005/10/19 ; Slavonice
Thesaurus term
    lamprophyres
    Moravo-Silesian region
    Upper Paleozoic
Keyword
    Lamprofyry
    Moravskoslezské
    Oblasti
    Svrchnopaleozoické
Abstract (in czech)
   Práce stručně shrnuje výsledky studií žil karbonských až permských lamprofyrů moravskoslezské oblasti a jejich geotektonickou interpretaci.
Abstract (in english)
   The paper briefly summarises studies of Carboniferous to Permian lamprophyre dykes in the Moravo-Silesian Region and their geotectonical interpretation.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012