Record details

Title
    Symbolical Numeric Process for error transformation
Author
    Kolář, Petr
Conference
    Technical computing Prague 2007 (15. : 14.11.2007 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Technical computing Prague 2007. 15th annual conference proceedings
Pages
    S. 6-8
Notes
    Projekt: IAA200120701, GA AV ČR3cav_un_auth*0228925
    Projekt: IAA300120502, GA AV ČR3cav_un_auth*0000907
    Překlad názvu: Transformace chyb pomoci symbolicko-numerického postupu
    Rozsah: 3 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    MATLAB program
    moment tensors
    Symbolical Numeric Processes
Keyword
    Error
    Numeric
    Process
    Symbolical
    Transformation
Abstract (in czech)
   Rozklad MT je rutinní avšak nelineární postup, který nedovoluje aplikovat standardní vzorce pro šíření chyb. Proto byl vyvinut nový symbolicko numerický postup.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013