Record details

Title
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 5
Pages
    s. 34-36
Year
    2010
Notes
    7 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    061.3
    504.06
    622
Conspectus category
    004.3
    504
    622
Subject group
    geologie environmentální
    geologie ložisková
    historie
    hornictví
    legislativa
    mezinárodní spolupráce
    prospekce
    sympozium
    výzkum
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Příbram (Česko)
Keyword
    2010
    Hornická
    Příbram
    Sympozium
    Technice
    Vědě
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012