Record details

Title
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
Statement of responsibility
    Bedřich Michálek
Author
    Michálek, Bedřich
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 3
Pages
    s. 1, 45-46
Year
    2007
Notes
    9 fot., 1 tab.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    061.3
    550.8
    622
    624
Conspectus category
    622
    624
Subject group
    hornictví
    konference
    mechanika hornin
    ropa
    rudy Sn
    stavby podzemní
    těžba
Geographical name
    Malajsie
    Singapur
    Svět
Keyword
    2006
    Hornin
    International
    ISRM
    Mechaniku
    Mezinárodní
    Společnosti
    Symposium
    Sympozium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012