Record details

Title
    Sympozium o permokarbonské fauně v Bad Duerkheimu (SRN)
Statement of responsibility
    Jaroslav Zajíc
Other titles
    Symposium on Permo-Carboniferous fauna at Bad Durkhein (F.R.G.)
Author
    Zajíc, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 66, č. 2
Pages
    s. 104
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    fauna
    karbon
    konference
    perm
    sympozium
Geographical name
    SRN
Keyword
    Bad
    Duerkheimu
    Fauně
    Permokarbonské
    SRN
    Sympozium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012