Record details

Title
    Sympozium o problémech komplexního studia horských krasových oblastí
Statement of responsibility
    Radomil Pučálka
Author
    Pučálka, Radomil
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Vol./nr.
    Roč. 25, č. 1
Pages
    s. 78-79
Year
    1988
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV
Classfication no.
    502
Subject category
    kras povrchový a podpovrchový
    ochrana přírody (vč. geologických objektů)
    speleologie
    sympozia, sjezdy
Keyword
    Horských
    Komplexního
    Krasových
    Oblastí
    Problémech
    Studia
    Sympozium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012