Record details

Title
    Synchronous Contrasting Late Miocene Alkaline Volcanic Series Related to the Cheb-Domažlice Graben, Western Bohemia: Geochemistry and Mineralogy
Author
    Balogh, K.
    Novák, Jiří Karel
    Svobodová, Jana
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft
Vol./nr.
    Roč. 146, -
Pages
    s. 298-300
Year
    2001
Notes
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Cheb-Domažlice Graben
Keyword
    Alkaline
    Bohemia
    Cheb-Domažlice
    Contrasting
    Geochemistry
    Graben
    Late
    Mineralogy
    Miocene
    Related
    Series
    Synchronous
    Volcanic
    Western
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012