Record details

Title
    Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt.
Statement of responsibility
    J. Fišák, D. Řezáčová, V. Weignerová and M. Tesař, Daniela Řezáčová
Author
    Fišák, Jaroslav
    Řezáčová, Daniela
    Tesař, Miroslav, 1956-
    Weignerová, V.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 2
Pages
    p. 469-481
Year
    2004
Notes
    9 obr.
    Bibliografie na s. 480-481
    il.
    Zkr. název ser.: Stud. geophys. geod. (Praha)
Classfication no.
    504
Conspectus category
    502
Subject group
    geologie environmentální
    koncentrace
    kvartér Českého středohoří
    látky znečišťující
    ochrana přírody
    srážky dešťové
    voda povrchová
    znečištění
Geographical name
    České středohoří-Milešovka
    ČR-Čechy
Keyword
    Concentrations
    Fog
    Milešovka
    Mt
    Pollutant
    Samples
    Situations
    Synoptic
    Water
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012