Record details

Title
    Syntectonic Emplacement of Leucogranitic Magma during Oblique Transpression: the Boundary between the Vepor and Gemer Units (West Carpathians)
Statement of responsibility
    Zuzana Kratinová, Ondrej Lexa, Jan Košler, Karel Schulmann
Other titles
    7th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002 (Variant.)
Author
    Košler, Jan, 1965-
    Kratinová, Zuzana
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 14
Pages
    p. 50
Year
    2002
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    datování U/Pb
    geologie regionální
    geologie strukturní
    granit
    intruze
    leukogranit
    Západní Karpaty
    zóna střižná
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Boundary
    Carpathians
    During
    Emplacement
    Gemer
    Leucogranitic
    Magma
    Oblique
    Syntectonic
    Transpression
    Units
    Vepor
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012