Record details

Title
    Syntectonic Lower Ordovician migmatite and post-tectonic Upper Viséan syenite in the western limb of the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes: U-Pb SHRIMP data from zircons
Statement of responsibility
    Andrzej Żelaźniewicz, Izabella Nowak, Alexander Larionov & Sergey Presnyakov
Author
    Larionov, Alexander N.
    Nowak, Izabella
    Presniakov, Sergei
    Żelaźniewicz, Andrzej
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologia sudetica
Vol./nr.
    Vol. 38
Pages
    p. 63-80
Year
    2006
Notes
    4 obr., 9 fot., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. sudetica
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    analýza petrotektonická
    chemismus hornin
    datování U/Pb
    deformace duktilní
    kambrium
    lineace
    migmatitizace
    myrmekit
    ordovik
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    ortorula
    polymetamorfóza
    rulový dóm
    syenit
    tavení parciální
    vrásnění variské
    zirkon
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Polsko - jihozápad
    Zdobnice (Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou)
Keyword
    Data
    Dome
    Limb
    Lower
    Migmatite
    Ordovician
    Orlica-Śnieżnik
    Post-tectonic
    SHRIMP
    Sudetes
    Syenite
    Syntectonic
    U-Pb
    Upper
    Viséan
    West
    Western
    Zircons
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012