Record details

Title
    Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
Statement of responsibility
    Milan Holub
Other titles
    System of checking the results of chemical analyses of lithogeochemical samples in the Staré Ransko operation
Author
    Holub, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Výběr Prací (Geoindustria)
Vol./nr.
    Č. 12
Pages
    s. 23-29
Year
    1984
Notes
    1 tab.
    Anglické resumé
Subject group
    průzkum ložiska
    rentgenfluorescenční analýza
    rudy barevných kovů
    spektrometrie
    železnohorské krystalinikum
Subject category
    ranský masív
Geographical name
    ČR-Čechy
    Staré Ransko
Keyword
    Akci
    Analýz
    Chemických
    Kontrol
    Litogeochemických
    Ransko
    Staré
    Systém
    Výsledků
    Vzorků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012