Record details

Title
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
Statement of responsibility
    Petr Svoboda
Author
    Svoboda, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 41-42
Year
    2013
Notes
    1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    622.33
Conspectus category
    622
Subject group
    oxid uhličitý
    skrývka
    těžba
    uhlí hnědé
Geographical name
    Německo
Keyword
    2012
    Hnědého
    Lignitu
    Německo
    Republice
    Roce
    Spolkové
    Těžba
    Uhlí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014