Record details

Title
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946
Statement of responsibility
    Anna Smolková
Other titles
    Coal mining in the Schwarzenberg mines near Kroučová and Kounov from the early 19th century till their nationalization in 1946
    Steinkohlefoerderung in Schwarzenberger Gruben bei Kroučová und Kounov von der ersten Haelfte des 19.Jahrhunderts bis zur Nationalisierung im Jahre 1946
Author
    Smolková, Anna
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21
Vol./nr.
    Roč. 122
Pages
    s. 187-226
Year
    1991
Notes
    10 tab.,2 s.bibl.
    res.něm.,angl.
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Subject group
    báňská historie
    ekonomika těžby
    kladensko-rakovnická pánev
    uhelná sloj
    uhlí černé
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kounov
    Kroučová
Keyword
    1.pol
    19.století
    1946
    
    Báňském
    Do
    Kamenného
    Kounova
    Kroučové
    Majetku
    Okolí
    Roce
    Schwarzenberském
    Těžba
    Uhlí
    Znárodnění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012