Record details

Title
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
Statement of responsibility
    Jan Petránek
Author
    Petránek, Jan, 1922-
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 9
Pages
    s. 300-301
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ekonomika surovin
    geneze ložiska
    geologie ložisek rud
    recirkulace surovin
    rudy skupiny platiny
    těžba surovin
    úprava surovin
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
Geographical name
    Svět
Keyword
    Kovů
    Platinové
    Skupiny
    Těžba
    Užití
Abstract (in czech)
   Platina a ostatní kovy její skupiny (platinoidy) se vyskytují v přírodě obvykle pospolu. Svými vlastnostmi jsou si tak podobné, že i při průmyslovém použití se mohou částečně zastupovat. Kovy platinové skupiny mají výborné katalytické vlastnosti, jsou odolné vůči korozi a jejich tepelná odolnost a vysoký bod tání je činí těžko nahraditelnými v řadě průmyslových oborů. Produkce platinových kovů kolísala v posledních letech v rozmezí 200-220 t ročně. Hlavním producentem je Jihoafrická republika (120-130 t), dále Sovětský svaz (60-70 t) a Kanada (12 t). Zdrojem platiny v Jihoafrické republice je samotná platinová ruda.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012