Record details

Title
    Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov)
Statement of responsibility
    Jan Vít
Other titles
    Heavy minerals of the fluviatile sediments in the Amatérská Cave - Západní macošská branch
Author
    Vít, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 12-13
Year
    1994
Notes
    1 obr., 1 tab., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    hydrologie krasová
    kras
    kvartér
    moravský devon a spodní karbon
    sedimentace fluviální
    sedimenty jeskynní
    těžké minerály
Geographical name
    ČR-Morava
    Sloup
Keyword
    24-23
    Amatérské
    Fluviálních
    Jeskyně
    Macošské
    Minerály
    Protivanov
    Sedimentů
    Těžké
    Větvi
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012