Record details

Title
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
Statement of responsibility
    Václav Cílek
Other titles
    Heavy minerals in the Dolní Věstonice loess profile
Author
    Cílek, Václav, jr.
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 4-6
Year
    1997
Notes
    1 obr., 1 tab., 9 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    oblast snosová
    pedogeneze
    spraš
    těžké minerály
    transport větrný
    vlastnosti magnetické
Geographical name
    ČR-Morava
    Dolní Věstonice (Břeclav)
Keyword
    34-12
    Dolních
    Minerály
    Pohořelice
    Profilu
    Sprašovém
    Těžké
    Věstonicích
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012