Record details

Title
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
Statement of responsibility
    Dušan Hypr
Other titles
    Sorting of fluvial gravels in the caves of the Moravian Karst using the method of cluster analysis
Author
    Hypr, Dušan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 2-4
Year
    1995
Notes
    1 obr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    extraglaciální oblasti
    kvartér Českého masivu
    paleohydrogeologie
    sdružovací analýza
    sedimenty jeskynní
    štěrkopísek
Subject category
    cyklická sedimentace
    terasy
Geographical name
    ČR-Morava
    Holštejn
    Ostrov u Macochy
    Rudice (Blansko)
    Sloup (Blansko)
Keyword
    24-23
    24-41
    Analýzy
    Fluviálních
    Jeskyních
    Krasu
    Metodou
    Moravského
    Protivanov
    Sdružovací
    štěrků
    Třídění
    Vyškov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012