Record details

Title
    Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
Statement of responsibility
    Stanislav Houzar, Milan Vokáč
Other titles
    Třebíč-Vídeňský rybník, classical locality of moravian moldavites
Author
    Houzar, Stanislav
    Vokáč, Milan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 2
Pages
    4
    s. 130-133
Year
    2008
Notes
    1 obr., 3 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    550.2
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    analýza tvarová
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moldavit
    petrogeneze
    sběratelství
    tektity
Thesaurus term
    impact glass
    moldavite
    river sediments
    tektite
Geographical name
    Morava (Česko)
    Třebíč (Česko)
Keyword
    Klasická
    Lokalita
    Moravských
    Rybník
    Třebíč-Vídeňský
    Vltavínů
Abstract (in czech)
   Popis klasické lokality moravských vltavínů Třebíč-Vídeňský rybník, historie, typy tektitů.
Abstract (in english)
   Description of the classical locallity of moravian moldavites Třebíč-Vídeňský rybník, history, types of tektites.
Contributor
    Česká geologická služba
    Moravské zemské muzeum Brno
Contributor code
    ČGS (UNM)
    MZM
Source format
    R
    U
Entered date
    27. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012