Record details

Title
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
Other titles
    Taranakite (K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O originated by decomposition of bat guano in the Domica cave (Slovak Republik)
Author
    Čejka, Jiří
    Ďuďa, Rudolf
    Ederová, Jana
    Novotná, Miroslava
    Sejkora, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 3/4
Pages
    6
Year
    2004
Thesaurus term
    bat guano
    cave
    Domica cave
    Slovak Republic
    taranakite
Keyword
    Domica
    Guána
    Jeskyni
    K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O
    Netopýrů
    Republika
    Rozkladem
    Slovenská
    Taranakit
    Vzniknutý
Abstract (in czech)
   V práci je popsán výskyt taranakitu v jeskyni Domica (Slovenská republika). Jeho vznik je vázán na rozklad guana netopýrů v jeskynních podmínkách.
Abstract (in english)
   The occurrence of taranakite at the Domica cave (Slovak Republic) is described. It originated by decomposition of bat guano in cave conditions.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012