Record details

Title
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
Statement of responsibility
    Jiří Sejkora, Rudolf Ďuďa, Jiří Čejka, Jana Ederová a Miroslava Novotná
Other titles
    Taranakite (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O originated by decomposition of bat guano in the Domica cave (Slovak Republic)
Author
    Čejka, Jiří, 1929-
    Ďuďa, Rudolf, 1944-
    Ederová, Jana
    Novotná, Miroslava
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 3-4
Pages
    s. 343-348
Year
    2004
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    amoniak
    analýza termická
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    draslík
    elementární cela
    fosforečnany
    guano
    jeskyně
    krasová výplň
    proces biogenní
    recent
    spektrometrie IR
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Domica
    Guána
    Jeskyni
    K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O
    Netopýrů
    Republika
    Rozkladem
    Slovenská
    Taranakit
    Vzniknutý
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012