Record details

Title
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
Other titles
    Taxonomic research of the subfamily Recurvoidinae (Foraminifera) in year 1998.
Author
    Bubík, Miroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    1999
Thesaurus term
    taxonomy, Recurvoidinae, Foraminifera, West Carpathians, Cretaceous, Paleogene
Keyword
    1998
    Foraminifera
    Podčeledi
    Recurvoidinae
    Roce
    Taxonomický
    Výzkum
Abstract (in czech)
   V roce 1998 pokračoval taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae revizí druhů popsaných z polských a ukrajinských Karpat. Byly revidovány typové kolekce Grzybowského (1896, 1898, 1901) v Krakově a Solimana (1972) v Moskvě.
Abstract (in english)
   Taxonomic research of the subfamily Recurvoidinae (Foraminifera) in year 1998.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014