Record details

Title
    Technické informace v podnikovém informačním systému
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    System
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 2
Pages
    s. 44-45
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Technical informations in the enterprise data management
    Rozsah: 2 s.
Keyword
    Informace
    Informačním
    Podnikovém
    Systému
    Technické
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012