Record details

Title
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
Statement of responsibility
    Milena Veverková
Other titles
    Technical requirements for depositories and conditions for waste landfilling
Author
    Veverková, Milena
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím
Pages
    s. 14-19
Subject group
    hodnocení rizika
    legislativa
    monitoring
    odpady
    skládka
    vlastnosti technologické
    vyluhování
Geographical name
    Česká republika
    Evropa
Keyword
    Návrh
    Novému
    Odpadech
    Odpadů
    Podklad
    Podmínky
    Požadavky
    Prováděcí
    Skládky
    Technické
    Technický
    Ukládání
    Vyhlášky
    Zákonu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012