Record details

Title
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
Statement of responsibility
    Josef Jeřábek, Jiří Svoboda
Author
    Jeřábek, Josef
    Svoboda, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí
Pages
    s. 145-151
Classfication no.
    55(1)
    553.3/.4
    622.3
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    geologie ložisková
    geologie regionální
    mezinárodní spolupráce
    rozsyp
    rudy Sn
    rudy W
    úpravnictví
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Bajan Mod (Mongolsko)
    Mongolsko
Keyword
    Ložiska
    Modoto
    Rozsypových
    Rud
    Technologie
    úpravy
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012