Record details

Title
    Tectonic transport directions in the Izera block (West Sudeten)
Statement of responsibility
    Jerzy Žaba, Lesĺaw Teper
Other titles
    Směry tektonického transportu v jizerském bloku (západní Sudety)
Author
    Teper, Leslaw
    Žaba, Jerzy
Language
    anglicky
Source title - serial
    Krystalinikum
Vol./nr.
    Vol. 20
Pages
    p. 131-150
Year
    1989
Notes
    16 obr.
    Zkr. název ser.: Krystalinikum
Subject group
    analýza kinematická
    analýza tektonická
    jizerský blok
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    lineární prvky
    rula
    svor
    vrása
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Polsko
Keyword
    Block
    Directions
    Izera
    Sudeten
    Tectonic
    Transport
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012