Record details

Title
    Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
Statement of responsibility
    Vojtěch Dvořák, Rostislav Melichar
Other titles
    7th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002 (Variant.)
Author
    Dvořák, Vojtěch
    Melichar, Rostislav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 14
Pages
    p. 19-20
Year
    2002
Notes
    1 obr., 2 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    devon
    geologie regionální
    kontrola tektonická
    kras
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    neotektonika
    přesmyk
    zóna střižná
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravský kras
Keyword
    Karst
    Moravian
    Northern
    Tectonics
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012