Record details

Title
    Tectonics of the Prague synform: a hundred years of scientific discussion
Statement of responsibility
    Rostislav Melichar
Other titles
    Tektonika pražského synklinoria: jedno sto let vědeckých diskusí
Author
    Melichar, Rostislav, 1961-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Krystalinikum
Vol./nr.
    Vol. 30
Pages
    p. 167-187
Year
    2004
Notes
    7 obr., 1 fot.
    Bibliografie na s. 183-186
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Krystalinikum
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    alochton
    Barrandien
    dajkový roj
    facie
    historie geologie
    paleozoikum-spodní
    pohyb horizontální
    pražská pánev
    příkrov
    synklinórium
    vrásnění variské
    vulkanismus
Geographical name
    Beroun
    ČR-Čechy
    Komárov (Beroun, Hořovice)
    Praha
    Příbram
    Svatý Jan pod Skalou (Beroun, Beroun)
    Tachlovice (Praha-západ, Černošice)
Keyword
    Discussion
    Hundred
    Prague
    Scientific
    Synform
    Tectonics
    Years
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 2. 2007
Import date
    8. 8. 2012