Record details

Title
    Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
Other titles
    Tektonometamorfní vývoj geologických jednotek severovýchodního okraje Moldanubika (Český masív)
Author
    Buriánek, David
    Hanžl, Pavel
    Nahodilová, Radmila
    Pertoldová, Jaroslava
    Verner, Kryštof
    Vondrovic, Lukáš
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 2
Pages
    14
Year
    2009
Thesaurus term
    Central European Variscides, Bohemian Massif, metamorphic structures, Calc-alkaline plutons
Keyword
    Along
    Bohemian
    Features
    Geological
    Massif
    Moldanubian
    Northern
    Periphery
    Tectonometamorphic
    Units
    Zone
Abstract (in czech)
   Hlavním tématem publikace je komplexní rešerše a prezentace nových strukturních, geochronologických a petrologických dat z oblasti severovýchodního okraje Moldanubika.
Abstract (in english)
   In this paper the structural, geochronological and petrological data from the main units of the NE periphery of the Moldanubian Zone, i.e. Kutná Hora Complex, Svratka Unit, Polička and Zábřeh Units, Strážek Unit of the Moldanubian Zone are reviewed.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014