Record details

Title
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
Statement of responsibility
    Oldřich Krejčí
Other titles
    Tectogenesis of the flysch belt and its basement of the Middle Moravian Block (E Moravia)
Author
    Krejčí, Oldřich, 1958-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 52-54
Year
    1994
Notes
    1 obr., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    brunnie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologická interpretace
    hlubinná stavba
    karpatská neogenní předhlubeň
    příkrov
    seizmologie
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    24-42
    24-44
    25-31
    25-33
    25-34
    34-22
    35-12
    Bloku
    Bučovice
    Flyšového
    Hodonín
    Hradiště
    Kojetín
    Kroměříž
    Luhačovice
    Morava
    Pásma
    Podloží
    Strání
    Středomoravského
    Tektogeneze
    Uherské
    území
    Východní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012