Record details

Title
    Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám
Statement of responsibility
    Oldřich Krejčí, Zdeněk Stráník
Other titles
    Tectogenesis of the Pouzdřany and Ždánice units and their relationship to the autochthonous units
Author
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Stráník, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 123-124
Year
    1991
Subject group
    analýza tektonická
    dynamická analýza
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jednotka pouzdřanská
    jednotka ždánická
    neogén
    příkrov
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Autochtonním
    Hřbetu
    Jednotkám
    Jednotky
    Nikolčicko-kurdějovského
    Pouzdřanské
    Prostoru
    Tektogeneze
    Vztah
    ždánické
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012