Record details

Title
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
Statement of responsibility
    Miroslav Malkovský
Other titles
    Tectogenesis of Tertiary coal basins in the Czech Republic
Author
    Malkovský, Miroslav, 1927-
Language
    česky
Source title - monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Pages
    s. 43
Subject group
    geneze ložiska
    pánev sedimentační
    podkrušnohorské pánve
    tektonika zlomová
    terciér
    terciér Českého masivu
    uhelná sloj
    vídeňská pánev
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    ČSR
    Pánví
    Tektogeneze
    Třetihorních
    Uhelných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012