Record details

Title
    Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
Statement of responsibility
    Josef Havíř, Jana Pazdírková, Zuzana Skácelová, Zdeňka Sýkorová
Other titles
    Tectonic micro-earthquakes recorded in Moravia and Silesia in the year 2000
Author
    Havíř, Josef
    Havíř, Josef, 1970-
    Pazdírková, Jana
    Skácelová, Zuzana
    Sýkorová, Zdeňka
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    4
    s. 105-108
Year
    2001
Notes
    2 obr., 1 tab., 14 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Subject group
    Český masiv
    epicentrum
    mikrozemětřesení
    recent
    zlom aktivní
Thesaurus term
    earthquakes
    eastern part of the Bohemian Massif
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    2000
    Mikrozemětřesení
    Moravě
    Registrovaná
    Roce
    Slezsku
    Tektonická
Abstract (in english)
   During the year 2000, seismological stations operated by Institute of physics of the Earth recorded 74 weak tectonic micro-earthquakes from the eastern part of the Bohemian Massif, 14 events were located by program HYPO3D. The seismic activity was observed in these regions: region northwards of Šternberk, the Hrubý Jeseník region (NW of Rýmařov), vicinity of Opava, southeastern part of the Nízký Jeseník region and vicinity of Hranice, southeasternwards of Svitavy, region near Jihlava and northeasternwards of Znojmo
Contributor
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
Source format
    R
    U
Entered date
    30. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012