Record details

Title
    Tektonické otřesy na východním okraji Českého masívu
Statement of responsibility
    Josef Havíř, Zuzana Skácelová
Other titles
    Tectonic earthquakes at the eastern part of the Bohemian Massif
Author
    Havíř, Josef, 1970-
    Skácelová, Zuzana
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 4-8
Year
    1996
Notes
    4 obr., 12 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    Český masiv
    epicentrum
    neotektonika
    seizmická stanice
    Západní Karpaty
    zemětřesení
    zlom
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Českého
    Masívu
    Okraji
    Otřesy
    Tektonické
    Východním
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012