Record details

Title
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
Other titles
    Tectonic quakes from the Polish part of the Tatry region detected by broad-band stations operated by Institute of Physics of the Earth (2004-2005)
Author
    Havíř, Josef
    Pazdírková, Jana
    Sýkorová, Zdeňka
    Špaček, Petr
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    broad-band seismic network of IPE
    earthquakes
    Tatry region
Keyword
    2004-2005
    části
    Detekované
    Fyziky
    Otřesy
    Polské
    Provozovaných
    Stanicích
    širokopásmových
    Tater
    Tektonické
    Ústavem
    Země
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012