Record details

Title
    Tektonické prostředí ems-eifelských pánví na Moravě (394-380 Ma)
Author
    Čejchan, Petr
    Hladil, Jindřich
Conference
    Seminář Skupiny tektonických studií (26.04.1996-29.04.1996 : Jeseník, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Program, abstrakta, exkurzní průvodce semináře Skupiny tektonických studií
Pages
    s. 13-14
Notes
    Projekt: GA205/93/0723, GA ČR
    Projekt: IAA313409, GA AV ČR
Keyword
    394-380
    Ems-eifelských
    Moravě
    Pánví
    Prostředí
    Tektonické
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012