Record details

Title
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Other titles
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II (Variant.)
    Tectonic and morphological development of the SE margin of the Bohemian Massif during its subduction under Carpathians
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Vol./nr.
    Roč. 16
Pages
    s. 15-24
Year
    1995
Notes
    9 obr., 32 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty.
Subject group
    Český masiv
    hydrologie povrchových vod
    mesozoikum
    paleomorfologie
    příkrov
    terciér
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    zlom
Subject category
    jihovýchodní svahy Českého masivu
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Českého
    Jv
    Karpaty
    Masivu
    Morfologický
    Okraje
    Podsouvání
    Tektonický
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012