Record details

Title
    Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
Statement of responsibility
    Ján Nemčok
Other titles
    Tectonic origin of Paleogene basins in West Carpathians Mts.
Author
    Nemčok, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 89
Pages
    s. 53-66, 2 l. obr. příl.
Year
    1989
Notes
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Classfication no.
    55(1)
    551.2
    551.8
Conspectus category
    55
Subject group
    kinematika
    kontrola tektonická
    paleogén
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    rotace
    tektonika bloková
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    zlom
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Karpát
    Paleogénnych
    Panví
    Tektonický
    Vznik
    Západných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012