Record details

Title
    Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák, Jan Zapletal
Other titles
    Tectoevents in Carboniferous Sequences of Moravia
Author
    Dvořák, Jaroslav
    Zapletal, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Vědy přírodní. Série A
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 3
Pages
    s. 215-220
Year
    1993
Notes
    1 obr., 16 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    flyš
    hornoslezská pánev
    karbon
    molasa
    moravský devon a spodní karbon
    pánve
    sedimentologie
    sedimenty klastické
    uhelná sloj
    vrásnění variské
Subject category
    eventostratigrafie
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Eventy
    Karbonu
    Moravě
    Podmíněné
    Tektonicky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012