Record details

Title
    Tektonika střižných zón
Statement of responsibility
    Petr Rajlich
Other titles
    Tectonics of shear zones
Author
    Rajlich, Petr, 1944-
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 1
Pages
    s. 1-17
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza kinematická
    analýza tektonická
    deformace
    megatektonika
    puklina
    vrása
Keyword
    Střižných
    Tektonika
    Zón
Abstract (in czech)
   Přehled metod terénního a laboratorního výzkumu střižních zón. K popisným vlastnostem patří duktilita, foliace s lineací protažení a asymetrické struktury
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012