Record details

Title
    Tellurium in galenas from various types of mineral occurrences in the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Milan Drábek, Jan Hovorka
Author
    Drábek, Milan
    Hovorka, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Vol. 67, no. 5
Pages
    s. 337-345
Year
    1992
Notes
    1 obr.,1 tab.,2 diagr.,13 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Subject group
    asociace
    atomová absorpční spektrometrie
    Český masiv
    mobilita
    sulfidy a sulfosoli
    Te (telur - 52)
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    Bohemian
    Galenas
    Massif
    Mineral
    Occurrences
    Tellurium
    Types
    Various
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012