Record details

Title
    Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus - otomari-Kačák event. (Dark limestone layers at the roof of the Acanthopyge limestone near Koněprusy - Otomari-Kačák event
Author
    Beroušek, P.
    Hladil, Jindřich
    Lukeš, P.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 53-55
Year
    1993
Keyword
    Acanthopyge
    Akantopygových
    Dark
    Koněprus
    Koněprusy
    Layers
    Limestone
    Near
    Otomari-Kačák
    Roof
    Stropu
    Temné
    Vápencové
    Vápenců
    Vrstvy
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012