Record details

Title
    Temperature modelling along the profile 2T crossing the West Carpathians
Statement of responsibility
    D. Majcin
Author
    Majcin, Dušan
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Seventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1
Pages
    s. 55
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    550.3
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    geotermika
    konference
    litosféra
    profil seizmický
    seizmika reflexní
    tektonika kompresní
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geographical name
    Morava (Česko)
    Slovensko
Keyword
    2T
    Along
    Carpathians
    Crossing
    Modelling
    Profile
    Temperature
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012