Record details

Title
    Temporal and Spatial Distribution of Environments and Facial Development of the West Carpathian Molasse Formations in the Neogene
Statement of responsibility
    Michal Kováč, Dionýz Vass
Author
    Kováč, Michal, 1952-
    Vass, Dionýz
Language
    anglicky
Source title - serial
    Zeitschrift für geologische Wissenschaften
Vol./nr.
    Vol. 17, no. 8
Pages
    p. 779-789
Year
    1989
Notes
    3 obr.
    Německé, ruské resumé
    Zkr. název ser.: Z. geol. Wiss.
Classfication no.
    552
Subject category
    čelní hlubina
    epeirogenetické a pomalé vertikální pohyby
    geodynamika, regionální geologie
    neogén
    paleogeografie, paleoklimatologie, paleoekologie
    sedimentologie, litologie
    Západokarpatská soustava
Keyword
    Carpathian
    Development
    Distribution
    Environments
    Facial
    Formations
    Molasse
    Neogene
    Spatial
    Temporal
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012