Record details

Title
    Tenchovia bulgariaensis gen. et sp. nov. from the Pennsylvanian of the Dobrudzha Coalfield, Bulgaria
Author
    Bek, Jiří
    Pšenička, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologica Balcanica
Vol./nr.
    Roč. 34, 1-2
Pages
    s. 69-76
Year
    2004
Notes
    Projekt: IGCP 469, UNESCO, XX
    Překlad názvu: Tenchovia bulgariaensis, gen. nov. z pensylvánu dobrudžské pánve, Bulharsko
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Carboniferous
    fern
    sphenopterids
Keyword
    Bulgaria
    Bulgariaensis
    Coalfield
    Dobrudzha
    Gen
    Nov
    Pennsylvanian
    Sp
    Tenchovia
Abstract (in czech)
   Tenchovia bulgariaensis pochází z vrtu dobrudžské pánve v Bulharsku. Sporangia mají laterální anulus a in situ sporey jsou typu Granulatisporites.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012