Record details

Title
    Teoretické základy nového způsobu přípravy kompozitů typu uhlík-uhlík
Author
    Ederová, J.
    Endrýs, J.
    Glogar, Petr
    Gregor, Jiří
    Hájek, Milan
    Svítilová, Jaroslava
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    2/99/
Pages
    s. 119-124
Year
    1996
Notes
    Projekt: GA106/93/0835, GA ČR
Keyword
    Kompozitů
    Nového
    Přípravy
    Teoretické
    Typu
    Uhlík-uhlík
    Základy
    Způsobu
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012