Record details

Title
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
Author
    Franců, Eva
    Franců, Juraj
    Kalvoda, Jiří
    Otava, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 1999: sborník abstraktů
Pages
    2
Keyword
    části
    Českého
    Historie
    Jv
    Masívu
    Ohledem
    Orogenezi
    Paleozoika
    Tepelná
    Variskou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014